FESTIVAL
NĚMECKY MLUVENÝCH
FILMŮ

FESTIVAL
DEUTSCHSPRACHIGER
FILME

DAS FILMFEST
2024

 
PRAHA
| 16.–20.10.
BRNO
| 22.–26.10.
OLOMOUC
| 1.–5.11.

Podmínky účasti

Soutěž o vstupenky na festival německy mluvených filmů DAS FILMFEST na platformě Facebook® a Instagram od 10. do 16. října 2023

 

  1. Soutěž

1.1. Soutěž pořádá Goethe-Institut Prag, Rakouské kulturní fórum a Švýcarské velvyslanectví (dále jen organizátoři soutěže) na profilu DAS FILMFEST - Festival německy mluvených filmů na Facebooku (www.facebook.com/dasfilmfest) a na profilu dasfilmfest_cz (www.instagram.com/dasfilmfest_cz).
1.2. Soutěž nemá žádnou spojitost s Facebookem a Instagram a společností Meta a není žádným způsobem jimi sponzorována, podporována ani organizována. Veškeré otázky, komentáře či stížnosti ohledně soutěže je třeba zasílat přímo organizátorům soutěže, nikoli adresovat na Facebook. Odpovídající ujednání platí pro nároky vyplývající z realizace soutěže.
1.3. Zúčastnit se lze pouze na internetu. Účast v soutěži je pro účastníky bezplatná (s výjimkou nákladů na internetové připojení účastníků).
1.4. Soutěž trvá od 10. 10. 2023 do 16. 10. 2023 (23:59 hod.). Časové údaje se vztahují na místní čas v České republice (SEČ).
1.5. Soutěž má 2 souběžná soutěžní kola. Jedno se koná na Facebooku a jedno na Instagramu.

 

  1. Účast

2.1. Svou účastí účastník vyjadřuje výslovný souhlas s těmito Podmínkami účasti a s aplikací českého práva.

2.2. Zúčastnit se mohou všechny osoby od 13 let. Neplnoletí účastníci soutěže svou účastí potvrzují, že jsou jejich rodiče o účasti informováni.

2.3. Účast v soutěži a vyhlídky na úspěch nejsou vázány na nabytí určitého zboží ani na využití určitých služeb.

 

  1. Realizace a provedení

3.1. Účast v soutěži je podmíněna napsáním komentáře s přáním, který film a s kým by soutěžící chtěl/a vidět na DAS FILMFEST PRAHA, DAS FILMFEST BRNO nebo DAS FILMFEST OLOMOUC. Každý se smí zúčastnit jen jednou na každé platformě (Facebook, Instagram). Pokud někdo odpoví vícekrát z jednoho profilu pod jeden soutěžní post, nebude žádná z jeho odpovědí zohledněna.

3.2. Budou uznány pouze odpovědi v komentáři přímo pod soutěžním postem na Facebooku a Instagramu, případně pod dalším sdílením soutěže, které provede organizátor v oficiálních facebookových eventech DAS FILMFEST PRAHA, DAS FILMFEST BRNO a DAS FILMFEST OLOMOUC.

3.3. Po ukončení soutěže budou vylosováni a výhrou odměněni tří účastníci soutěže pro každé město, tedy 3 x 3 účastníci (z toho vždy dva na Facebooku a jeden na Instagramu). Každý z nich obdrží dvě vstupenky do kina v konkrétním městě na film, který uvedli v komentáři. Pokud bude film již vyprodaný a organizátor nebude mít vstupenky k dispozici, vybere si výherce jiný, nevyprodaný film.

3.4. Výherci budou informováni po skončení soutěže, jejich jméno bude uvedeno na Facebooku nebo na Instagramu. Výherci budou vyzváni v komentáři, aby se ozvali DAS FILMFESTu v soukromé zprávě přes Facebook či Instagram do 48 hodin od zveřejnění výherců. Účastníci, kteří nevyhráli, informováni nebudou.                                                                                              

3.5. Výhra bude předána po předchozí domluvě.

3.6. Výhra nebude v žádném případě proplacena v hotovosti.

3.7. Nárok na výhru nelze postoupit.

 

  1. Ochrana dat

4.1. Organizátoři soutěže dodrží zákonná ustanovení o ochraně dat.

4.2. Účastníci souhlasí s ukládáním, zpracováním a předáváním dat, která uvedli a která jsou nutná a účelná pro realizaci soutěže.

4.3. Data nebudou předávána třetím osobám za jiným účelem.

 

  1. Vyloučení ze soutěže

5.1. Spolupracovníci organizátorů soutěže a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

 

  1. Předčasné ukončení soutěže

6.1. Organizátoři soutěže jsou oprávněni soutěž kdykoli během doby trvání soutěže bez předchozího oznámení a bez udání důvodu předčasně ukončit. Platí to zejména v případech, kdy je ukončení nutné z organizačních či technických důvodů (např. zavirování počítačového systému, manipulace či chyba hardwaru a/nebo softwaru) či z právních příčin.

 

  1. Závěrečná ustanovení

7.1. Právní cesta za účelem zjištění vítězů a výsledků je vyloučena.

7.2. Realizace soutěže a právní vztahy osob účastnících se soutěže se řídí výlučně právem České republiky

 

Pořadatelé

Goethe Institut Österreichisches Kulturforum Schweizerische Eidgenossenschaft

Hlavní partner

Fond Budoucnosti

Partneři

Ministerstvo kultury České republiky Präsenz Schweiz German Films Österreich Institut Brno

Ve spolupráci

Kino Lucerna

Speciální poděkování

Kino Atlas No Art Muzeum umění Olomouc Olmützer Kulturtage

Mediální partneři

Český rozhlas Vltava Radio Wave Radio 1 Totalfilm Deník N Česko-německá obchodní a průmyslová komora Proti šedi ČFSD Tschechien News